Disclaimer

Manati Projects.

De onderneming.

Dit is de site van Manati Projects, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-2920 Kalmthout, Eikenlaan 38, ondernemingsnummer 0552 731 734, RPR Antwerpen. Het algemeen telefoonnumer is 0476 981 429.

Aansprakelijkheid voor de inhoud.

Manati Projects besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van de site. Manati Projects kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden diensten en producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Manati Projects kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Manati Projects kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd. Evenmin is Manati Projects aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in deze website.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder het logo van en de naam Manati Projects, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder voorafgaandelijk en schriftelijke akkoord van Manati Projects.

Intellectuele rechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder niet limitatief inbegrepen benamingen, logo's, verstrekte informatie, gegevens) met betrekking tot de site van Manati Projects komen toe aan Manati Projects. Elk gebruik ervan of van gelijkwaardige tekens is volstrekt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Manati Projects